Odtis

OVB Allfinanz SI d.o.o.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odgovoren za oblikovanje spletnega mesta:

OVB Allfinanz SI d.o.o.

Web: www.ovb.si

Predmet trgovanja:

Kot OVB Allfinanz SI d.o.o. se ukvarjamo s posredovanjem kapitalskih naložb, pogodb o gradbenem varčevanju, zavarovalnih pogodb ter svetovanjem in posredovanjem pri vseh vrstah naložb v nepremičnine.

Generalni direktor:

Gregor Glazer
Benedict Fronc

Upoštevanje trajnostnih vidikov

Družba OVB Allfinanz SI d.o.o. trenutno ne izvaja samostojne trajnostne strategije, zlasti ker za vse produktne partnerje (proizvajalce izdelkov) družbe OVB Allfinanz SI d.o.o. prav tako velja uredba o razkritju ter morajo upoštevati in razkriti trajnostna tveganja.

Produktni partnerji družbe OVB Allfinanz SI d.o.o. so zlasti dolžni pripraviti ustrezne predpogodbene informacije o produktu, ki odražajo ugotovljena trajnostna tveganja ali drugače vsebujejo ustrezno izjavo. Te informacije o produktih so stranki na voljo med izvajanjem svetovalnih storitev, po potrebi pa je pojasnjen tudi vpliv trajnostnih tveganj.

Ker družba OVB Allfinanz SI d.o.o. predvideva, da trajnostna tveganja in njihov vpliv na donosnost upoštevajo že produktni partnerji in da o njih posredujejo informacije, ker pa možnost enotnega posredovanja teh informacij trenutno ni dana, se trajnostna tveganja v okviru lastne trajnostne strategije ne štejejo za pomembna.

Morebitni negativni učinki na trajnostne dejavnike niso upoštevani pri finančnem svetovanju, saj teh informacij trenutno ne morejo enotno zagotavljati partnerji, ki ponujajo produkte. V okviru politike prejemkov družbe OVB Allfinanz SI d.o.o. se ne spodbuja prevzemanje ali neprevzemanje prevelikih trajnostnih tveganj, niti glede prejetih prejemkov niti glede prejemkov, dodeljenih prodajnim delavcem.

Avtorske pravice:

Vsebina in struktura tega spletnega mesta sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Za razmnoževanje informacij ali podatkov, zlasti za uporabo besedil, delov besedil ali slik, je potrebno predhodno soglasje.

© OVB Allfinanz SI d.o.o.