Ali ženske res bolje upravljajo z denarjem kot moški?

|

Ali ženske res bolje upravljajo z denarjem kot moški?

Ženske več nakupujejo, moški več zapravljajo

Glede na študijo iz leta 2018 podjetja Deloitte, ki je zbralo podatke iz 23 svetovnih držav, pri zapravljanju za lastne potrebe moški nakupujejo prav tako pogosto kot ženske in pri tem zapravijo kar 40 % več. Več sredstev moški običajno namenijo za potovanja, zabavo in tehnologijo, medtem ko ženske prednjačijo pri nakupu oblačil, športne opreme ter knjig in drugih izobraževalnih vsebin. Moški pa ženske zasenčijo tudi pri nakupu hrane in pijače, saj opravijo kar 57 % nakupov na tem področju, pri tem pa zapravijo kar 60 % več. 

Pri nakupovanju na splošno pa so ženske odgovorne za 70 – 80 % vseh potrošniških nakupov, saj pogosto nadzorujejo družinske finance in sprejemajo nakupovalne odločitve v imenu otrok in starejših družinskih članov.

Ženske privarčujejo več, čeprav zaslužijo manj

Raziskava podjetja N26 je razkrila presenetljive podatke o finančnih navadah žensk v Evropi. Čeprav imajo zaradi razlik v plačah ženske v povprečju 30 % manjši proračun kot moški, so v letu 2022 uspele privarčevati več. V prvi polovici leta so prihranile kar 11 % več kot moški, v drugi polovici pa se je ta razlika povečala na 28 %. Razlogi za razliko v varčevanju so kompleksni in segajo v družbeno in socialno-ekonomsko sfero. Ženske na svetovni ravni še vedno prevzemajo večji del skrbi za otroke in starejše in varčevanje pogosto vidijo kot način za zagotavljanje boljše prihodnosti zase in svojo družino. Kljub napredku na področju enakopravnosti so še vedno bolj izpostavljene tveganju revščine v starosti, zato varčevanje predstavlja pomemben del njihove varnostne mreže.

Tudi k zadolževanju ženske pristopijo drugače

Ženske se v primerjavi z moškimi običajno zadolžijo za manjše zneske. Razlike pa se ne kažejo le v višini dolga, ampak tudi v pristopu k odplačevanju. Ženske se za nasvet pogosteje obrnejo na kreditne svetovalce in se pri odplačevanju dolgov večkrat osredotočajo na preoblikovanje proračuna in zmanjševanje nepotrebnih izdatkov. Moški pa svojo energijo usmerijo v povečanje svojega dohodka in iskanje dodatnih finančnih virov, ki bi jim pomagali pri hitrejšem odplačevanju dolga.

Tudi k zadolževanju ženske pristopijo drugače

Ženske vlagajo bolj zadržano kot moški

Kljub temu da ženske v Evropi nadzorujejo med 40 % in 45 % premoženja, se v primerjavi z moškimi manj pogosto podajajo v svet investiranja. Poročilo družbe Kantar Group razkriva, da se le 26 % žensk identificira kot vlagateljice, medtem ko se ta delež pri moških povzpne na 37 %. Ženske so do investiranja bolj zadržane kot moški in se pogosteje raje zatekajo k varčevanju. Posledično se ženske večinoma odločijo za bolj konzervativne, manj tvegane naložbe, v svojih portfeljih pa razpolagajo z manj sredstvi kot moški. Ta razlika pa je še bolj očitna pri trgovanju s kriptovalutami, kjer za razliko od dolgoročnih investicij prevladuje ideja o hitri obogatitvi. 

Kdo je torej boljši?

Stereotipi o finančnem vedenju moških in žensk so pogosto preveč poenostavljeni in ne upoštevajo kompleksnosti realnih situacij. Skrb za druge, ki je rdeča nit upravljanja denarja pri ženskah, je zgolj iz podatkov lahko razumljena kot zapravljivost, bolj drzne naložbe moških vlagateljev pa lahko razumemo kot spretne investicije.

Upravljanje denarja seveda ni tekmovanje med moškimi in ženskami. Pomembno je, da posameznikom omogočimo sprejemanje informiranih finančnih odločitev v skladu z njihovimi željami in cilji. Pri tem vam ob strani stojijo tudi naši svetovalci.

Vam denar kar uhaja iz rok?

Prenesite naš brezplačen planer! S preprostim excelovim dokumentom boste vedno vedeli, kam gredo vaši izdatki in koliko denarja dobite vsak mesec.